نمایش 1–20 از 33 نتیجه

فن تانژانت دمنده مدل DTG-H1 دور بالا

206,000 تومان
 • قطر پروانه (cm) :60*180 میلیمتر
 • حجم هوادهی (m3/h) :
 • دور موتور (RPM) :1800
 • توان (W) : 23
 • جریان (A) : 0.13
 • وزن (kg): 0.9
گارانتی 18 ماهه دمنده

گارانتی 18 ماه دمنده

فن تانژانت دمنده مدل DTG-H2 دور بالا 28 وات

221,000 تومان
 • قطر پروانه (cm) :60*180 میلیمتر
 • حجم هوادهی (m3/h) :
 • دور موتور (RPM) :2200
 • توان (W) : 28
 • جریان (A) : 0.25
 • وزن (kg): 1.05
گارانتی 18 ماهه دمنده

گارانتی 18 ماه دمنده

فن تانژانت دمنده مدل DTG-L کم دور

220,000 تومان
 • قطر پروانه (cm) : 6*18 میلیمتر
 • حجم هوادهی (m3/h) :
 • دور موتور (RPM) :1200
 • توان (W) : 16
 • جریان (A) : 0.11
 • وزن (kg): 0.9
گارانتی 18 ماهه دمنده

گارانتی 18 ماه دمنده

فن خانگی فلزی 20 سانت 51 وات دمنده مدل VMA-20C2S

227,000 تومان
 • قطر پروانه (cm) : 20
 • حجم هوادهی (m3/h) :720
 • دور موتور (RPM) : 2500
 • توان (W) : 51
 • جریان (A) : 0/23
 • وزن (kg): 1.5

هواکش تانژانت دمنده مدل DTG-M دور متوسط

206,000 تومان
 • قطر پروانه (cm) :60*180 میلیمتر
 • حجم هوادهی (m3/h) :
 • دور موتور (RPM) :1500
 • توان (W) : 17
 • جریان (A) : 0.13
 • وزن (kg): 0.9
گارانتی 18 ماهه دمنده

گارانتی 18 ماه دمنده

هواکش خانگی اتوایر 15 سانت دمنده مدل VAL-15S2S

155,000 تومان
 • قطر پروانه (cm) : 15
 • حجم هوادهی (m3/h) :250
 • دور موتور (RPM) : 2300
 • توان (W) : 24
 • جریان (A) : 0.16
 • وزن (kg): 0.9
 • دارای دمپر اتوماتیک
گارانتی 18 ماهه دمنده

گارانتی 18 ماه دمنده

هواکش خانگی اتوایر 20 سانت دمنده مدل VAL-20H2S

225,000 تومان
 • قطر پروانه (cm) : 20
 • حجم هوادهی (m3/h) :420
 • دور موتور (RPM) : 2100
 • توان (W) : 34
 • جریان (A) : 0.28
 • وزن (kg): 1.6
 • دارای دمپر اتوماتیک
گارانتی 18 ماهه دمنده

گارانتی 18 ماه دمنده

هواکش خانگی اتولوکس 15 سانت دمنده مدل VAL-15H2S

185,000 تومان
 • قطر پروانه (cm) : 15
 • حجم هوادهی (m3/h) :300
 • دور موتور (RPM) : 1900
 • توان (W) : 36
 • جریان (A) : 0.30
 • وزن (kg): 1.2
 • دارای دمپر اتوماتیک
گارانتی 18 ماهه دمنده

گارانتی 18 ماه دمنده

هواکش خانگی اتولوکس 20 سانت دمنده مدل VAL-20C4S

275,000 تومان
 • قطر پروانه (cm) : 20
 • حجم هوادهی (m3/h) :420
 • دور موتور (RPM) : 1340
 • توان (W) : 34
 • جریان (A) : 0.17
 • وزن (kg): 1.7
 • دارای دمپر اتوماتیک
گارانتی 18 ماهه دمنده

گارانتی 18 ماه دمنده

هواکش خانگی اتولوکس 25 سانت دمنده مدل VAL-25C4S

310,000 تومان
 • قطر پروانه (cm) : 25
 • حجم هوادهی (m3/h) :700
 • دور موتور (RPM) : 1200
 • توان (W) : 44
 • جریان (A) : 0.21
 • وزن (kg): 2.1
 • دارای دمپر اتوماتیک
گارانتی 18 ماهه دمنده

گارانتی 18 ماه دمنده

هواکش خانگی اتولوکس 30 سانت دمنده مدل VAL-30C4S

355,000 تومان
 • قطر پروانه (cm) : 30
 • حجم هوادهی (m3/h) :820
 • دور موتور (RPM) : 1170
 • توان (W) : 50
 • جریان (A) : 0.25
 • وزن (kg): 2.4
 • دارای دمپر اتوماتیک
گارانتی 18 ماهه دمنده

گارانتی 18 ماه دمنده

هواکش خانگی فلزی 15 سانت 16 وات دمنده مدل VMA-15S2S

109,000 تومان
 • قطر پروانه (cm) : 15
 • حجم هوادهی (m3/h) : 175
 • دور موتور (RPM) : 2150
 • توان (W) : 16
 • جریان (A) : 0/10
 • وزن (kg): 0/6

هواکش خانگی فلزی 15 سانت 41 وات دمنده مدل VMA-15C2S

218,000 تومان
 • قطر پروانه (cm) : 15
 • حجم هوادهی (m3/h) : 310
 • دور موتور (RPM) : 2800
 • توان (W) : 41
 • جریان (A) : 0/19
 • وزن (kg): 1.3

هواکش خانگی فلزی 20 سانت 36 وات دمنده مدل VMA-20C4S

207,000 تومان
 • قطر پروانه (cm) : 20
 • حجم هوادهی (m3/h) :360
 • دور موتور (RPM) : 1400
 • توان (W) : 36
 • جریان (A) : 0.17
 • وزن (kg): 1.5

هواکش خانگی فلزی 25 سانت 42 وات دمنده مدل VMA-25C4S

237,000 تومان
 • قطر پروانه (cm) : 25
 • حجم هوادهی (m3/h) :600
 • دور موتور (RPM) : 1350
 • توان (W) : 42
 • جریان (A) : 0.20
 • وزن (kg): 1.8

هواکش خانگی فلزی 25 سانت 52 وات دمنده مدل VMA-25C2S

237,000 تومان
 • قطر پروانه (cm) : 25
 • حجم هوادهی (m3/h) :950
 • دور موتور (RPM) : 2400
 • توان (W) : 52
 • جریان (A) : 0.25
 • وزن (kg): 1.8

هواکش خانگی فلزی 30 سانت 44 وات دمنده مدل VMA-30C4S

260,000 تومان
 • قطر پروانه (cm) : 30
 • حجم هوادهی (m3/h) :1000
 • دور موتور (RPM) : 1220
 • توان (W) : 44
 • جریان (A) : 0.21
 • وزن (kg): 2

هواکش خانگی لوکس 15 سانت دمنده مدل VSL-15S2S

147,000 تومان
 • قطر پروانه (cm) : 15
 • حجم هوادهی (m3/h) :210
 • دور موتور (RPM) : 2050
 • توان (W) : 24
 • جریان (A) : 0.14
 • وزن (kg): 0.85
 • دارای دمپر دستی
گارانتی 18 ماهه دمنده

گارانتی 18 ماه دمنده

هواکش خانگی لوکس 20 سانت دمنده مدل VSL-20C4S

260,000 تومان
 • قطر پروانه (cm) : 20
 • حجم هوادهی (m3/h) :430
 • دور موتور (RPM) : 1350
 • توان (W) : 35
 • جریان (A) : 0.17
 • وزن (kg): 1.95
 • دارای دمپردستی
گارانتی 18 ماهه دمنده

گارانتی 18 ماه دمنده

هواکش خانگی لوکس 20 سانت دمنده مدل VSL-20S2S

180,000 تومان
 • قطر پروانه (cm) : 20
 • حجم هوادهی (m3/h) :270
 • دور موتور (RPM) : 1650
 • توان (W) : 28
 • جریان (A) : 0.18
 • وزن (kg): 1.35
 • دارای دمپر دستی
گارانتی 18 ماهه دمنده

گارانتی 18 ماه دمنده