نمایش دادن همه 9 نتیجه

فن خانگی فلزی 20 سانت 51 وات دمنده مدل VMA-20C2S

227,000 تومان
 • قطر پروانه (cm) : 20
 • حجم هوادهی (m3/h) :720
 • دور موتور (RPM) : 2500
 • توان (W) : 51
 • جریان (A) : 0/23
 • وزن (kg): 1.5

هواکش خانگی VMA-10S2S با پروانه فلزی

تومان
هواکش خانگی VMA-10S2S  با پروانه فلزی از سری هواکش های آکسیال خانگی شرکت دمنده می باشد که می تواند با

هواکش خانگی VMA-12S2S با پروانه فلزی

تومان
هواکش خانگی VMA-12S2S با پروانه فلزی از سری هواکش های آکسیال خانگی شرکت دمنده می باشد که می تواند با

هواکش خانگی فلزی 15 سانت 16 وات دمنده مدل VMA-15S2S

109,000 تومان
 • قطر پروانه (cm) : 15
 • حجم هوادهی (m3/h) : 175
 • دور موتور (RPM) : 2150
 • توان (W) : 16
 • جریان (A) : 0/10
 • وزن (kg): 0/6

هواکش خانگی فلزی 15 سانت 41 وات دمنده مدل VMA-15C2S

218,000 تومان
 • قطر پروانه (cm) : 15
 • حجم هوادهی (m3/h) : 310
 • دور موتور (RPM) : 2800
 • توان (W) : 41
 • جریان (A) : 0/19
 • وزن (kg): 1.3

هواکش خانگی فلزی 20 سانت 36 وات دمنده مدل VMA-20C4S

207,000 تومان
 • قطر پروانه (cm) : 20
 • حجم هوادهی (m3/h) :360
 • دور موتور (RPM) : 1400
 • توان (W) : 36
 • جریان (A) : 0.17
 • وزن (kg): 1.5

هواکش خانگی فلزی 25 سانت 42 وات دمنده مدل VMA-25C4S

237,000 تومان
 • قطر پروانه (cm) : 25
 • حجم هوادهی (m3/h) :600
 • دور موتور (RPM) : 1350
 • توان (W) : 42
 • جریان (A) : 0.20
 • وزن (kg): 1.8

هواکش خانگی فلزی 25 سانت 52 وات دمنده مدل VMA-25C2S

237,000 تومان
 • قطر پروانه (cm) : 25
 • حجم هوادهی (m3/h) :950
 • دور موتور (RPM) : 2400
 • توان (W) : 52
 • جریان (A) : 0.25
 • وزن (kg): 1.8

هواکش خانگی فلزی 30 سانت 44 وات دمنده مدل VMA-30C4S

260,000 تومان
 • قطر پروانه (cm) : 30
 • حجم هوادهی (m3/h) :1000
 • دور موتور (RPM) : 1220
 • توان (W) : 44
 • جریان (A) : 0.21
 • وزن (kg): 2