وبلاگ

فن ضد انفجار

فن ضد انفجار

دفتر فروش: ۶۶۹۰۱۲۹۹-۰۲۱ فن ضد انفجار   فن ضد انفجار که تحت عناوینی نظیر فن ضد جرقه ، فن ضد حریق شناخته می شود. فن ضد انفجار در شرایط ویژه که امکان احتراق و آتشسوزی وجود دارد مورد استفاده قرار می گیرد. این هواکش ها با موتور و کلیدهای برقی ضد انفجار، پره های ریختهRead more about فن ضد انفجار[…]