وبلاگ

فن ضد انفجار

فن ضد انفجار

دفتر فروش: ۶۶۹۰۱۲۹۹-۰۲۱ فن ضد انفجار   فن ضد انفجار که تحت عناوینی نظیر فن ضد جرقه ، فن ضد حریق شناخته می شود. فن ضد انفجار در شرایط ویژه که امکان احتراق و آتشسوزی وجود دارد مورد استفاده قرار می گیرد. این هواکش ها با موتور و کلیدهای برقی ضد انفجار، پره های ریختهRead more about فن ضد انفجار[…]

فیلتر صنعتی

فیلتر صنعتی

دفتر فروش: ۶۶۹۰۱۲۹۹-۰۲۱ فیلتر صنعتی البرز فن تولید کننده انواع فیلتر صنعتی با بالاترین کیفیت ۱. فیلتر شستشوی معکوس پوسته و لولهShell and tube back-flush filter) ) ٢. فیلتر کارتریج خود شوی ( Self-cleaning cartridge filter) ۳. فیلتر اسکرابر(Scraber filter ) ۴. فیلتر پاکتی اتو پالس (Auto-pulse pocket filter) ۵. فیلتر بال فایبر با بازدهRead more about فیلتر صنعتی[…]