نمایش دادن همه 5 نتیجه

هواکش سانتریفیوژ 100 سانت بکوارد یکطرفه مدل CBS100-4X-D

15,200,000 تومان
 • قطر پروانه : 100cm
 • ظرفیت هوادهی ( متر مکعب) : 42000
 • الکتروموتور : 30 کیلوات ، 1450rpm
 • جنس بدنه از ST37 با ضخامت مناسب
 • جنس پروانه از ST37 با ضخامت مناسب
 • رنگ بدنه : کوره ای الکترواستاتیک
 • نوع کوپل : direct drive
 • شاسی : دارد

هواکش سانتریفیوژ 63 سانت بکوارد یکطرفه مدل CBS63-4X-D

15,200,000 تومان
 • قطر پروانه : 63cm
 • ظرفیت هوادهی ( متر مکعب) : 13000
 • الکتروموتور : 2.2 کیلوات ، 1450rpm
 • جنس بدنه از ST37 با ضخامت مناسب
 • جنس پروانه از ST37 با ضخامت مناسب
 • رنگ بدنه : کوره ای الکترواستاتیک
 • نوع کوپل : direct drive
 • شاسی : دارد

هواکش سانتریفیوژ 71 سانت بکوارد یکطرفه مدل CBS71-4X-D

15,200,000 تومان
 • قطر پروانه : 71cm
 • ظرفیت هوادهی ( متر مکعب) : 16000
 • الکتروموتور : 2.2 کیلوات ، 1450rpm
 • جنس بدنه از ST37 با ضخامت مناسب
 • جنس پروانه از ST37 با ضخامت مناسب
 • رنگ بدنه : کوره ای الکترواستاتیک
 • نوع کوپل : direct drive
 • شاسی : دارد

هواکش سانتریفیوژ 80 سانت بکوارد یکطرفه مدل CBS80-4X-D

15,200,000 تومان
 • قطر پروانه : 80cm
 • ظرفیت هوادهی ( متر مکعب) : 23300
 • الکتروموتور : 15 کیلوات ، 1450rpm
 • جنس بدنه از ST37 با ضخامت مناسب
 • جنس پروانه از ST37 با ضخامت مناسب
 • رنگ بدنه : کوره ای الکترواستاتیک
 • نوع کوپل : direct drive
 • شاسی : دارد

هواکش سانتریفیوژ 90 سانت بکوارد یکطرفه مدل CBS90-4X-D

15,200,000 تومان
 • قطر پروانه : 90cm
 • ظرفیت هوادهی ( متر مکعب) : 30000
 • الکتروموتور : 18.5 کیلوات ، 1450rpm
 • جنس بدنه از ST37 با ضخامت مناسب
 • جنس پروانه از ST37 با ضخامت مناسب
 • رنگ بدنه : کوره ای الکترواستاتیک
 • نوع کوپل : direct drive
 • شاسی : دارد