نمایش دادن همه 8 نتیجه

هواکش آکسی لاین VBX-10S2S دمنده

78,000 تومان
 • حجم هوادهی (m3/h) : 65
 • قطر پروانه (cm) : 10
 • دور موتور (RPM) : 2400
 • توان (W) : 15
 • جریان (A) : 0/10
 • شدت صدا (dB) : 38
 • وزن (kg): 0/45

هواکش آکسی لاین VBX-10S2S-IP

110,000 تومان
 • حجم هوادهی (m3/h) : 55
 • قطر پروانه (cm) : 10
 • دور موتور (RPM) : 2300
 • توان (W) : 10
 • جریان (A) : 0/08
 • شدت صدا (dB) : 38
 • وزن (kg): 0/55

هواکش آکسی لاین VBX-12S2S دمنده

87,500 تومان
 • حجم هوادهی (m3/h) : 130
 • قطر پروانه (cm) : 12
 • دور موتور (RPM) : 1900
 • توان (W) : 16
 • جریان (A) : 0/15
 • شدت صدا (dB) : 40
 • وزن (kg): 0/55

هواکش آکسی لاین VBX-12S2S-IP

134,000 تومان
 • حجم هوادهی (m3/h) : 110
 • قطر پروانه (cm) : 12
 • دور موتور (RPM) : 2000
 • توان (W) : 14
 • جریان (A) : 0/11
 • شدت صدا (dB) : 40
 • وزن (kg): 0/65

هواکش آکسی لاین VBX-15S2S دمنده

97,500 تومان
 • حجم هوادهی (m3/h) : 180
 • قطر پروانه (cm) : 15
 • دور موتور (RPM) : 2000
 • توان (W) : 23
 • جریان (A) : 0/13
 • شدت صدا (dB) : 45
 • وزن (kg): 0/70

هواکش آکسی لاین VBX-15S2S-IP دمنده

173,000 تومان
 • حجم هوادهی (m3/h) : 140
 • قطر پروانه (cm) : 15
 • دور موتور (RPM) : 1700
 • توان (W) : 15
 • جریان (A) : 0/12
 • شدت صدا (dB) : 45
 • وزن (kg): 0/85

هواکش آکسی لاین VBX-20S2S دمنده

157,000 تومان
 • حجم هوادهی (m3/h) : 240
 • قطر پروانه (cm) : 20
 • دور موتور (RPM) : 1650
 • توان (W) : 27
 • جریان (A) : 0/18
 • شدت صدا (dB) : 53
 • وزن (kg): 0/90

هواکش سانتریفیوژ 31 سانت بکوارد یکطرفه CBS-3154X-D

12,500 تومان320,000 تومان
 
 • قطر پروانه (cm) : 15
 • حجم هوادهی (m3/h) : 140
 • دور موتور (RPM) : 1700
 • توان (W) : 15
 • جریان (A) : 0/12
 • شدت صدا (dB) : 45
 • وزن (kg): 0/85