نمایش 1–20 از 25 نتیجه

هواکش آکسی لاین VBX-10S2S دمنده

78,000 تومان
 • حجم هوادهی (m3/h) : 65
 • قطر پروانه (cm) : 10
 • دور موتور (RPM) : 2400
 • توان (W) : 15
 • جریان (A) : 0/10
 • شدت صدا (dB) : 38
 • وزن (kg): 0/45

هواکش آکسی لاین VBX-10S2S-IP

110,000 تومان
 • حجم هوادهی (m3/h) : 55
 • قطر پروانه (cm) : 10
 • دور موتور (RPM) : 2300
 • توان (W) : 10
 • جریان (A) : 0/08
 • شدت صدا (dB) : 38
 • وزن (kg): 0/55

هواکش آکسی لاین VBX-12S2S دمنده

87,500 تومان
 • حجم هوادهی (m3/h) : 130
 • قطر پروانه (cm) : 12
 • دور موتور (RPM) : 1900
 • توان (W) : 16
 • جریان (A) : 0/15
 • شدت صدا (dB) : 40
 • وزن (kg): 0/55

هواکش آکسی لاین VBX-12S2S-IP

134,000 تومان
 • حجم هوادهی (m3/h) : 110
 • قطر پروانه (cm) : 12
 • دور موتور (RPM) : 2000
 • توان (W) : 14
 • جریان (A) : 0/11
 • شدت صدا (dB) : 40
 • وزن (kg): 0/65

هواکش آکسی لاین VBX-15S2S دمنده

97,500 تومان
 • حجم هوادهی (m3/h) : 180
 • قطر پروانه (cm) : 15
 • دور موتور (RPM) : 2000
 • توان (W) : 23
 • جریان (A) : 0/13
 • شدت صدا (dB) : 45
 • وزن (kg): 0/70

هواکش آکسی لاین VBX-15S2S-IP دمنده

173,000 تومان
 • حجم هوادهی (m3/h) : 140
 • قطر پروانه (cm) : 15
 • دور موتور (RPM) : 1700
 • توان (W) : 15
 • جریان (A) : 0/12
 • شدت صدا (dB) : 45
 • وزن (kg): 0/85

هواکش آکسی لاین VBX-20S2S دمنده

157,000 تومان
 • حجم هوادهی (m3/h) : 240
 • قطر پروانه (cm) : 20
 • دور موتور (RPM) : 1650
 • توان (W) : 27
 • جریان (A) : 0/18
 • شدت صدا (dB) : 53
 • وزن (kg): 0/90

هواکش خانگی 10 سانت هایلوکس دمنده مدل VDI-10S2S

191,500 تومان
 • حجم هوادهی (m3/h) : 85
 • قطر پروانه (cm) : 10
 • دور موتور (RPM) : 2300
 • توان (W) : 18
 • جریان (A) : 0.11
 • شدت صدا (dB) : 39
 • وزن (kg): 0.55
 • دارای دمپر برقی اتوماتیک

هواکش خانگی 15 سانت هایلوکس دمنده مدل VDI-15S2S

236,000 تومان
 • حجم هوادهی (m3/h) : 250
 • قطر پروانه (cm) : 15
 • دور موتور (RPM) : 1950
 • توان (W) : 25
 • جریان (A) : 0.16
 • شدت صدا (dB) : 45
 • وزن (kg): 0.95
 • دارای دمپر برقی اتوماتیک

هواکش خانگی اتوایر 15 سانت دمنده مدل VAL-15S2S

155,000 تومان
 • قطر پروانه (cm) : 15
 • حجم هوادهی (m3/h) :250
 • دور موتور (RPM) : 2300
 • توان (W) : 24
 • جریان (A) : 0.16
 • وزن (kg): 0.9
 • دارای دمپر اتوماتیک
گارانتی 18 ماهه دمنده

گارانتی 18 ماه دمنده

هواکش خانگی اتوایر 20 سانت دمنده مدل VAL-20H2S

225,000 تومان
 • قطر پروانه (cm) : 20
 • حجم هوادهی (m3/h) :420
 • دور موتور (RPM) : 2100
 • توان (W) : 34
 • جریان (A) : 0.28
 • وزن (kg): 1.6
 • دارای دمپر اتوماتیک
گارانتی 18 ماهه دمنده

گارانتی 18 ماه دمنده

هواکش خانگی اتولوکس 15 سانت دمنده مدل VAL-15H2S

185,000 تومان
 • قطر پروانه (cm) : 15
 • حجم هوادهی (m3/h) :300
 • دور موتور (RPM) : 1900
 • توان (W) : 36
 • جریان (A) : 0.30
 • وزن (kg): 1.2
 • دارای دمپر اتوماتیک
گارانتی 18 ماهه دمنده

گارانتی 18 ماه دمنده

هواکش خانگی اتولوکس 20 سانت دمنده مدل VAL-20C4S

275,000 تومان
 • قطر پروانه (cm) : 20
 • حجم هوادهی (m3/h) :420
 • دور موتور (RPM) : 1340
 • توان (W) : 34
 • جریان (A) : 0.17
 • وزن (kg): 1.7
 • دارای دمپر اتوماتیک
گارانتی 18 ماهه دمنده

گارانتی 18 ماه دمنده

هواکش خانگی اتولوکس 25 سانت دمنده مدل VAL-25C4S

310,000 تومان
 • قطر پروانه (cm) : 25
 • حجم هوادهی (m3/h) :700
 • دور موتور (RPM) : 1200
 • توان (W) : 44
 • جریان (A) : 0.21
 • وزن (kg): 2.1
 • دارای دمپر اتوماتیک
گارانتی 18 ماهه دمنده

گارانتی 18 ماه دمنده

هواکش خانگی اتولوکس 30 سانت دمنده مدل VAL-30C4S

355,000 تومان
 • قطر پروانه (cm) : 30
 • حجم هوادهی (m3/h) :820
 • دور موتور (RPM) : 1170
 • توان (W) : 50
 • جریان (A) : 0.25
 • وزن (kg): 2.4
 • دارای دمپر اتوماتیک
گارانتی 18 ماهه دمنده

گارانتی 18 ماه دمنده

هواکش خانگی لوکس 15 سانت دمنده مدل VSL-15S2S

147,000 تومان
 • قطر پروانه (cm) : 15
 • حجم هوادهی (m3/h) :210
 • دور موتور (RPM) : 2050
 • توان (W) : 24
 • جریان (A) : 0.14
 • وزن (kg): 0.85
 • دارای دمپر دستی
گارانتی 18 ماهه دمنده

گارانتی 18 ماه دمنده

هواکش خانگی لوکس 20 سانت دمنده مدل VSL-20C4S

260,000 تومان
 • قطر پروانه (cm) : 20
 • حجم هوادهی (m3/h) :430
 • دور موتور (RPM) : 1350
 • توان (W) : 35
 • جریان (A) : 0.17
 • وزن (kg): 1.95
 • دارای دمپردستی
گارانتی 18 ماهه دمنده

گارانتی 18 ماه دمنده

هواکش خانگی لوکس 20 سانت دمنده مدل VSL-20S2S

180,000 تومان
 • قطر پروانه (cm) : 20
 • حجم هوادهی (m3/h) :270
 • دور موتور (RPM) : 1650
 • توان (W) : 28
 • جریان (A) : 0.18
 • وزن (kg): 1.35
 • دارای دمپر دستی
گارانتی 18 ماهه دمنده

گارانتی 18 ماه دمنده

هواکش خانگی لوکس 25 سانت دمنده مدل VSL-25C4S

321,000 تومان
 • قطر پروانه (cm) : 25
 • حجم هوادهی (m3/h) :680
 • دور موتور (RPM) : 1320
 • توان (W) : 43
 • جریان (A) : 0.21
 • وزن (kg): 2.1
 • دارای دمپردستی
گارانتی 18 ماهه دمنده

گارانتی 18 ماه دمنده

هواکش خانگی لوکس 30 سانت دمنده مدل VSL-30C4S

340,000 تومان
 • قطر پروانه (cm) : 30
 • حجم هوادهی (m3/h) :1000
 • دور موتور (RPM) : 1100
 • توان (W) : 46
 • جریان (A) : 0.22
 • وزن (kg): 2.6
 • دارای دمپردستی
گارانتی 18 ماهه دمنده

گارانتی 18 ماه دمنده