دسته بندی های ارشیو: فن ضد حریق

فن ضد انفجار

فن ضد انفجار، فن ضد حریق ، فن ضد جرقه

دفتر فروش: ۶۶۹۰۱۲۹۹-۰۲۱ فن ضد انفجار   فن ضد انفجار که تحت عناوینی نظیر فن ضد جرقه ، فن ضد حریق شناخته می شود. فن ضد انفجار در شرایط ویژه که امکان احتراق و آتشسوزی وجود دارد مورد استفاده قرار می گیرد. این هواکش ها با موتور و کلیدهای برقی ضد انفجار، پره های ریخته شده آلومینیومی و سیلندرهایی با […]

ادامه مطلب